Нормативні документи

Положення про факультет

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в КПНУ імені Івана Огієнка, а також надання їм  академічної відпустки

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідачії при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Догори